1 september 2020

Särskild information gällande Covid-19

Sommaren 2020 blev inte som vi tänkt oss men nu tar vi nya tag mot sommaren 2021. Vi vill att du ska känna dig trygg med vad som gäller kring din anmälan och den pågående pandemin kopplat till din inbetalade deltagaravgift.

Särskild information gällande Covid-19

När vi nu öppnat anmälan till nästa års läger har vi drygt nio månader till första veckans start i juni 2021. Samhället har ett uppdämt behov att aktiveras och vi på Stadium Sports Camp är fullt inställda på att göra allt som är möjligt för att lägret skall kunna genomföras på ett säkert sätt. Vi vill göra det vi gör bäst - att aktivera välden genom Sveriges största och världens roligaste idrottsläger!

I enlighet med Konsumentverkets riktlinjer vill vi vara tydliga med att vi tillämpar full återbetalning av hela deltagaravgiften om vi inte kan genomföra lägret till följd av restriktioner som omöjliggör ett genomförande på ett säkert sätt.

Du kan läsa mer här.