Om Stadium Sports Camp

Låt oss ta det från början

Det började 1995...

1995 genomfördes det första Stadium Sports Camp i Norrköping med fotboll, ishockey och basket som huvudsporter. Sedan dess har deltagarantalet ökat och nya sporter har tillkommit nästan varje år. Till en början drevs lägret som en ideell förening där Stadium, Norrköpings Kommun och de tre föreningarna Vita Hästen, IFK Norrköping och Norrköping Dolphins var delägare. Vartefter det tillkom nya sporter och nya föreningar blev fler föreningar delägare i bolaget och styrelsen beslutade för respektive år hur överskottet skulle fördelas.

2006 bildades Stadium Sports Camp AB (SVB) och alla samarbetsföreningar har idag ett exklusivt långtidsavtal inom sin idrott och garanteras en fast ersättning per anmäld deltagare. Bolaget är ett dotterbolag inom Stadiumkoncernen där bolagsformen "SVB" (Särskild Vinsutdelningsbegränsning) innebär att ett eventuellt överskott stannar inom företaget och delas med samarbetsföreningarna.

2013-2018 genomfördes Stadium Sports Camp även i Finland, två år i Tammerfors och två år i Åbo utanför Helsingfors. Lägret övergick sedan i konceptet Stadium Juniors som var terminsbaserad verksamhet spritt på flera orter i landet.

2017-2019 genomfördes Stadium Sports Camp i Halmstad med Halmstad Arena som bas.

2020 ställdes lägret in till följd av Covid-19-pandemin.

2021 genomfördes lägret under tre veckor utan övernattning inom konceptet Week Camp i Norrköping.

2022 var lägret tillbaka i sitt klassiska koncept och genomfördes under tre veckor.

2023 fortsätter vi aktivera välden och under tre veckor erbjuder vi tre koncept: Sports Camp, Week Camp och Day Camp.

2024 fortsätter vi aktivera välden och under tre veckor erbjuder vi tre koncept: Sports Camp, Week Camp och Day Camp.Sedan starten har vi på Stadium Sports Camp:

- haft över 122 000 deltagare på våra olika koncept och orter.

- delat ut nästan 70 000 000 kr till föreningslivet.

- haft en genomsnittlig könsfördelning på 51% tjejer och 49% killar.

- samarbetat med över 40 föreningar, förbund, stiftelser och ideella organisationer för att driva olika idrotter på lägret.

- engagerat mer än 10 000 idrottsledare från hela landet.

- hjälpt mer än 3000 ungdomar att ta klivet ut i arbetslivet via sitt första jobb hos oss.

Medarbetare
Bolaget har idag två heltidsanställda. Utöver det engageras ca 15 projektanställda arbetsledare samt ca 100 idrottsledare inom Multi och Day Camp i samband med lägrets genomförande.

Idrottsledare
Lägret engagerar 500-700 ledare som anställs genom våra samarbetsföreningar. Många av ledarna är återkommande flera somrar i rad och såklart har flera av dem varit deltagare en gång i tiden. Dessa kulturbärare är oerhört viktiga för att lägret ska kunna återöppnas på ett smidigt sätt varje sommar på bästa sätt!

Feriearbetare
Varje år anställs ett hundratal gymnasieungdomar genom Norrköpings Kommun som arbetskraft på lägret. Dessa ungdomar bemannar våra kassor, serverar mat i matsalen eller övervakar stationer i Activity Town. Hos oss får gymnasieungdomarna inte bara sitt första sommarjobb utan blir även vårt ansikte utåt under hela sommaren. Efter en sommar på Stadium Sports Camp har de både erfarenhet och utbildningar i såväl städning och säkerhet som service och kassatjänst. Ett viktigt första kliv ut i ett långt arbetsliv som vi värnar om!