Omtanken

Alla ska få chansen

Vi på Stadium Sports Camp samarbetar med företag, organisationer och stiftelser för att så många barn som möjligt ska få uppleva en vecka hos oss.

Friplatser

Detta är platser som vem som helst, även privatpersoner, kan köpa och som sedan skänks till olika organisationer som t.ex. arbetar med barn i utsatta områden. Även skolhälsovården och socialtjänsten får ta del av dessa platser där målet är att barn som kanske inte har möjlighet eller förutsättningar ska få chansen att få uppleva en fantastisk sommarlovsvecka hos oss.

Du kanske känner någon som borde bidra?