Trygghet på lägret

Trygghet på lägret

Att Sports Camp är tryggt är naturligtvis superviktigt, inte minst då många deltagare sover borta en hel vecka för första gången.

Passport

Alla deltagare, ledare, medarbetare och besökare får ett Passport när man kommer till området. Eftersom det skall bäras runt halsen hela tiden förutom när du tränar, duschar eller sover är det ett mycket enkelt sätt för oss att se vilka som hör hemma på området.

Kontantfritt

Du kan betala med Swish och bankkort men av säkerhetsskäl är vi helt kontantfria.


Gult kort och Rött kort

Om en deltagare inte följer våra regler följer alla sporter en gemensam modell som är indelad i tre steg:

Tillsägelse
Deltagaren ombeds på plats att ändra sitt olämpliga beteende.

Gult kort
Om problemen kvarstår trots tillsägelse får deltagaren en varning (Gult kort). Detta utdelas av den huvudansvarige på respektive idrott. Varningen innebär att deltagarens anhöriga/närstående kontaktas för att förklara deltagares beteende och att det ges en sista chans att ändra sitt beteende. Om detta inte sker kommer lägervistelsen annars att avbrytas.

Rött kort
Sker inte en omedelbar förändring efter ett Gult kort så tilldelas deltagaren ett Rött kort och lägret avbryts omgående. Vårdnadshavare måste då skyndsamt hämta hem deltagaren eller tillse att en hemresa arrangeras.

Rött kort kan vid grova överträdelser delas ut direkt utan att föregås av ett en varning/Gult kort.

Ingen återbetalning av deltagaravgiften görs när en deltagare får Rött kort.


Stiftelsen Friends

Stiftelsen Friends startades precis som Stadium Sports Camp i mitten av 90-talet (1997) och är en ideell, icke vinstdrivande, organisation som är politiskt och religiöst obunden. Friends kämpar för en värld där inga barn utsätts för mobbning, en värld där varje barn känner sig älskat och respekterat. En värld där barn växer upp med självkänsla istället för självhat. En värld där ingen somnar ledsen, vaknar med ångest eller går hemifrån med en klump i magen.

Friends och Stadium Sports Camp vill att världen och lägret ska vara en trygg och positiv plats för barn - helt fri från mobbning, trakasserier och diskriminering. Därför är Friends med på lägret och utbildar ALLA ledare som är verksamma på Campen.

Bevakning

För en ytterligare trygg vistelse arbetar vi med ett säkerhetsföretag som står för den nattliga bevakningen på lägret – både av arenor och materiel i Activity Town – men framförallt kring våra boendelokaler där du, dina kompisar och dina ledare sover.