Friends

Trygghet på campen

Friends och Stadium Sports Camp samarbetar för att skapa en trygg och positiv miljö på Campen

Friends och Stadium Sports Camp vill att världen och lägret ska vara en trygg och positiv plats för barn - helt fri från mobbning, trakasserier och diskriminering. Sedan 2004 utbildar Friends ALLA ledare som är verksamma på Campen. Allt från ledare och projektledning till ungdomar som jobbar med logi eller matbespisning. Alla ska kunna vara med och bidra till att deltagarna mår så bra som möjligt under sin Camp-vistelse och de vuxna ska kunna jobba aktivt för trygghet och gemenskap.

Stiftelsen Friends startades precis som Stadium Sports Camp i mitten av 90-talet (1997) och är en ideell, icke vinstdrivande, organisation som är politiskt och religiöst obunden. Friends kämpar för en värld där inga barn utsätts för mobbning, en värld där varje barn känner sig älskat och respekterat. En värld där ingen somnar ledsen, vaknar med ångest eller går hemifrån med en klump i magen.

Trygghet på campen

Vi kan alla göra saker för att förebygga och stoppa mobbning bland barn och unga. Men ibland så vet vi inte hur vi ska agera!

Stadium Sports Camp har ett värdefullt samarbete med stiftelsen Friends. Alla våra ledare utbildas av Friends för att på bästa sätt kunna bemöta alla Campens deltagare.

Är ditt barn oroligt inför campen? Friends har många års erfarenhet av att arbeta med frågor om mobbning och ger råd och stöd till både unga och vuxna, välkommen att kontakta Friends Råd och Stöd, läs mer och hitta kontaktuppgifter här; https://friends.se/kunskapsbanken/foralder/rad-och-stod/

Vill du veta mer eller stödja Friends arbete mot mobbning, besök oss på https://friends.se/